Select Page

GXD nằm trong cơ sở dữ liệu đào tạo đấu thầu mạng đấu thầu quốc gia

GXD nằm trong cơ sở dữ liệu đào tạo đấu thầu mạng đấu thầu quốc gia

GXD nằm trong cơ sở dữ liệu đào tạo đấu thầu mạng đấu thầu quốc gia

Bạn chỉ việc truy cập http://muasamcong.mpi.gov.vn. Trên menu Cơ sở dữ liệu chọn lệnh Cơ sở đào tạo, sau đó kích tìm các trang ở bên dưới sẽ thấy Công ty CP Giá Xây Dựng.

Để được đăng tải vào danh sách Cơ sở dữ liệu đào tạo thuộc mạng đấu thầu quốc gia, các đơn vị phải làm hồ sơ năng lực, trình bày về cơ sở vật chất, giảng viên… đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đấu thầu.

Với năng lực, uy tín, chất lượng và sự tâm huyết trong sự nghiệp đào tạo. Công ty CP Giá Xây Dựng là một trong các đơn vị đầu tiên được đưa vào cơ sở dữ liệu đấu thầu quốc gia.

  • GXD là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đào tạo đấu thầu có: Phần mềm Dự thầu GXD, phần mềm Đấu thầu GXD và chức năng quản lý tài liệu, hồ sơ dự án, hồ sơ hợp đồng và hồ sơ đấu thầu.
  • GXD thường xuyên đào tạo đấu thầu và cũng thực hiện công việc tư vấn đấu thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Là bậc thầy và là chuyên gia tư vấn đấu thầu. Cho nên làm phần mềm Dự thầu GXD chuyển đến bạn dùng cũng phải đẳng cấp. Đó là sự khác biệt với các phần mềm khác. Thuật toán của phần mềm luôn chuẩn theo các quy định, không có các sơ sót do không hiểu biết về luật đấu thầu. Hãy yên tâm lựa chọn bạn nhé.
  • Hàng nghìn học viên được GXD đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản trên phạm vi cả nước đang thực hiện tốt công việc về đấu thầu.

Mời bạn liên hệ ngay Ms Thu An 0974 889 500 để phối hợp công việc.

GXD trong cơ sở dữ liệu đào tạo đấu thầu của mạng đấu thầu quốc gia

GXD trong cơ sở dữ liệu đào tạo đấu thầu của mạng đấu thầu quốc gia

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề