Select Page

Thế nào là vốn nhà nước ngoài ngân sách?

Thế nào là vốn nhà nước ngoài ngân sách?

Câu hỏi: Cho em hỏi trong Luật Xây dựng năm 2014 có cụm từ “vốn nhà nước ngoài ngân sách” nghĩa là thế nào? trong luật cũ không có cụm từ này? phân biệt thế nào về cụm từ “vốn ngân sách nhà nước” và “vốn nhà nước ngoài ngân sách”?

Bạn hỏi Dự thầu GXD trả lời:

1. Ở thời điểm hiện tại khi chúng tôi cập nhật bài viết này (15/07/2021)

Chúng ta đều biết rằng đã có các văn bản luật mới hơn:

Ghi chú: Để đọc 3 văn bản trên, bạn chỉ việc chạm hoặc kích vào link, hoặc khi không ở bài này thì bạn truy cập https://qlda.gxd.vn vào mục Văn bản sẽ thấy ngay, chạm là thấy.

Tại thời điểm hiện tại, để hiểu về nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách phải xem đồng thời cả 3 văn bản luật trên + Luật Đấu thầu. Bạn sẽ thấy: Luật Đầu tư công sử dụng thuật ngữ Vốn đầu tư công, trong đó vốn Ngân sách nhà nước (NSNN) là một loại vốn trong Vốn đầu tư công. Và bây giờ để quản lý người ta dùng: “Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công.

Rất nhiều người không thể xác định được vốn Nhà nước ngoài đầu tư công, phải suy luận tính toán một chút. Mời bạn xem hình sau sẽ dễ hình dung, sau đó cuộn tìm các điều khoản đã ghi trong đó để đọc và chiêm nghiệm lại:

vốn nhà nước ngoài ngân sách

vốn nhà nước ngoài ngân sách

2. Vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định trước đó

Xem Luật Xây dựng 50/2014/QH13 phải kết hợp xem Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 các bạn nhé.

Khoản 44, Điều 4. Giải thích từ ngữ – Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

44. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.
Khi đọc khoản này, bạn sẽ thấy là đoạn từ chỗ dấu chấm phẩy (bôi màu xanh) trở đi là “vốn nhà nước ngoài ngân sách”.

Bạn xem khoản 4, Luật Đấu thầu ở đây http://duthaugxd.com/dieu-4-giai-thich-tu-ngu-luat-dau-thau.html

Ngoài ra, để làm rõ hơn các vấn đề liên quan về nguồn vốn đầu tư mời bạn xem các quy định sau đây:

Khoản 21 Điều 4. Giải thích từ ngữ của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 (hết hiệu lực từ 01/01/2020)

21. Vốn đầu tư công quy định tại Luật này gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư.

Theo Điều 4. Giải thích từ ngữ của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 (có hiệu lực từ 01/01/2020)

22. Vốn đầu tư công quy định tại Luật này bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật.

23. Vốn ngân sách trung ương là vốn chi cho đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

24. Vốn ngân sách địa phương là vốn chi cho đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

25. Vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương là vốn thuộc ngân sách trung ương bổ sung cho địa phương để đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo nhiệm vụ cụ thể được cấp có thẩm quyền quyết định.

Hãy ủng hộ phần mềm Dự thầu GXD để chúng tôi có kinh phí duy trì các hệ thống phục vụ bạn lâu dài nhé. Truy cập https://gxd.vn để đặt mua hoặc alo Ms Thu An 0974 889 500.

About The Author

1 Comment

 1. lê duy hiếu

  Theo tôi, câu trả lời trên chưa chính xác, vì:
  “Theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002, ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
  Theo quy định nêu trên, vốn Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước là các nguồn vốn không nằm trong dự toán ngân sách Nhà nước được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định như vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp,..”
  – See more at: http://thutuong.chinhphu.vn/Home/Von-Nha-nuoc-ngoai-ngan-sach-gom-loai-von-nao/20158/23590.vgp#sthash.sU9VWLr0.dpuf

  Reply

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề