Select Page

Tính toán đơn giá tổng hợp tại sheet Don gia tong hop

1.Với phần mềm Dự thầu GXD 2014, việc gộp các đơn giá làm 1 thành đơn giá tổng hợp có thể thực hiện ở cả sheet Don gia chi tiet và sheet Don gia tong hop.

Khi trước, đơn giá tổng hợp và đơn giá chi tiết được tính tại sheet Đơn giá chi tiết. Nhưng có gói thầu chỉ dụng đơn giá tổng hợp, tất cả các đơn giá tổng hợp đều hình thành từ đơn giá chi tiết. Khi đó việc để lẫn lộn đơn giá chi tiết và đơn giá tổng hợp sẽ gây bất tiện khi muốn đưa nhanh toàn bộ đơn giá tổng hợp vào bảng giá dự thầu.

Ví dụ: 1 công trình có vài trăm kết cấu móng, việc thi công cứ lặp đi lặp lại các đầu việc giống nhau, chỉ khác khối lượng do quy cách móng khác nhau. Vì vậy, việc tạo ra các đơn giá cho từng đầu việc, sau đó tại sheet đơn giá tổng hợp gọi lại nhiều lần việc sử dụng các đơn giá đó và tính khối lượng tương ứng để hình thành đơn giá tổng hợp cho các móng có quy cách khác nhau sẽ giúp công việc đơn giản đi rất nhiều. Đơn giá chi tiết dùng chuyên làm đơn giá cho từng đầu việc, sheet Đơn giá tổng hợp để làm đơn giá tổng hợp, điều này rất mạch lạc và rõ ràng.

Hình 1.3 – sheet Don gia tong hop

Hình 1.3 – sheet Don gia tong hop

 

1.1.  Tính khối lượng trong sheet Đơn giá tổng hợp

Dự thầu GXD cho phép số liệu khối lượng tính ngay dưới tên các công tác trong sheet Đơn giá tổng hợp. Điều này giúp cho việc tính toán phân bổ khối lượng trong đơn giá tổng hợp thuận lợi hơn rất nhiều.

Hình 1.4 – Tính toán tại sheet Don gia tong hop

Hình 1.4 – Tính toán tại sheet Don gia tong hop

 

1.2.  Gọi và phân tích đơn giá tổng hợp

Khi chạy lệnh gọi Đơn giá tổng hợp sang sheet Giá dự thầu, phần mềm sẽ ưu tiên tìm và gọi từ sheet Đơn giá tổng hợp trước, nếu không có thì sẽ sang tìm tại sheet Đơn giá chi tiết và tự động đặt lại tùy chọn lấy đơn giá tổng hợp tại bảng đơn giá chi tiết và ngược lại.

Lưu ý: Chỉ làm đơn giá tổng hợp ở 1 trong 2 sheet Don gia tong hop hoặc Don gia chi tiet, không làm đơn giá mã TH ở cả 2 sheet sẽ làm phần mềm khó xử lý. Điều này để khi phân tích vật tư thì phần mềm sẽ tìm đúng đơn giá tổng hợp để phân tích chính xác.

Khi thực hiện thì cần có lựa chọn như sau: Hồ sơ/ Các tùy chọn/ Đơn tổng hợp  

Hình 1.5 – Tích chọn phân tích vật tư cho đơn giá tổng hợp

Hình 1.5 – Tích chọn phân tích vật tư cho đơn giá tổng hợp

 

Để đưa các đơn giá tổng hợp từ sheet Don gia tong hợp sang sheet Gia du thau ta cần tích chọn và thực hiện lệnh như sau:

Hình 1.6- Tùy chọn gọi đơn giá tổng hợp

Hình 1.6- Tùy chọn gọi đơn giá tổng hợp

 

Hình 1.7- Lệnh gọi đơn giá tổng hợp sang Bảng Giá dự thầu

Hình 1.7- Lệnh gọi đơn giá tổng hợp sang Bảng Giá dự thầu

 

1.3.  Tính toán, xử lý trong sheet Don gia tong hop

Tại sheet Đơn giá tổng hợp, sau khi gõ mã TH xong thì chuyển sang active ở ô nhập tên đơn giá tổng hợp, người sử dụng sẽ nhập tên đơn giá, sau đó sẽ nhập đơn vị tính và khối lượng công tác cần phân bổ.

Ô khối lượng để mặc định là 1, khi làm đơn giá tổng hợp, người sử dụng tự đưa khối lượng vào để phân bổ. Chẳng hạn các công việc đơn lẻ ở trên ta bóc tách cho toàn bộ công việc được mời theo bản vẽ, thì ta sẽ thay giá trị 1 bằng giá trị khối lượng mời thầu để chia ra giá cho 1 đơn vị ở dòng dưới. (Có thể ứng dụng để tính suất vốn đầu tư cho công việc, cấu kiện…).

Hình 1.8 – Xử lý trong sheet Don gia tong hop

Hình 1.8 – Xử lý trong sheet Don gia tong hop

 

1.4.  Đổi ký hiệu đơn giá tổng hợp

Nhiều gói thầu, ví dụ như công trình giao thông, người ta có thể không muốn dùng mã là TH. Khi đó có thể đổi ký tự khác, ví dụ đổi TH1 thành PK1 hoặc Package1…

Để đổi ký hiệu đơn giá tổng hợp, trước khi phân tích đơn giá chi tiết, ta vào sheet Ts và thay ký tự TH bằng PK1 hoặc Package1, khi làm đơn giá tổng hợp gõ các ký tự đó để gọi đơn giá tổng hợp thay vì ký tự TH như mặc định.

1.5.  Thuật toán phân tích hao phí theo đơn giá tổng hợp

Đây là một bài toán phức tạp cho công tác lập trình. Tuy nhiên, Dự thầu GXD đã giải quyết được bài toán này với trường hợp có 3 lớp đơn giá tổng hợp lồng nhau thì phân tích hao phí vật liệu vẫn tính toán ra đúng theo định mức. Tham khảo thêm Ví dụ 2 – Phần II Sử dụng Dự thầu GXD để lập giá thầu.

Ví dụ: Đơn giá TH4 được hình thành từ các đơn giá TH1, TH2, TH3; trong đơn giá TH3 có chứa cả các DG1, DG2… và TH1, TH2; trong đơn giá TH2 lại chứa các đơn giá DG3, DG4… và TH1. Kết quả phân tích hao phí vật tư cho TH4 vẫn chính xác, nếu làm thủ công thì đây là việc rất khó khăn và đau đầu, mất thời gian, nhiều khi bất khả thi.

 

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề