Select Page

1.Chuyển xi măng từ PC30 về PC40 hoặc ngược lại

1.1.  Cách 1: Đổi từng mã vữa tùy ý bạn, tại cột Mã vữa (cột D) sheet Don gia chi tiet

Bước 1. Bạn chọn ô chứa Mã vữa phần mềm mặc định xuất ra

Hình 4.1 – Xóa mã vữa C2124

Hình 4.1 – Xóa mã vữa C2124

Bước 2. Bạn nhập mã vữa mới đè lên hoặc gõ từ khóa (hoặc chỉ cần gõ C) để hiện hộp thoại cho phép tra mã vữa.

 

 

Hình 4.2  – Thực hiện chuyển đổi mã vữa

Hình 4.2 – Thực hiện chuyển đổi mã vữa

Bước 3. Hộp thoại chọn mã hiện ra lúc đó chọn mã vữa cho phù hợp.

1.2.  Cách 2: Bạn dùng lệnh Tiện ích => Chuyển đổi phụ lục vữa

Cách này cho phép đổi toàn bộ các mã vữa từ PC30 -> PC40 hoặc ngược lại

Hình 4.3  – Lệnh chọn chuyển đổi phụ lục vữa

Hình 4.3 – Lệnh chọn chuyển đổi phụ lục vữa

Sau khi chọn lệnh trên sẽ xuất hiện hộp thoại sau:

 

Hình 4.4  – Lệnh chọn chuyển đổi phụ lục vữa

Hình 4.4 – Lệnh chọn chuyển đổi phụ lục vữa

Sau khi bạn chọn chấp thuận thì lệnh chuyển đổi tương ứng sẽ được thực hiện : 

Hình 4.6 – Mã vữa đã thay đổi

Hình 4.6 – Mã vữa đã thay đổi

 

Nếu bạn muốn phân tích lại toàn bộ Bảng đơn giá chi tiết thì bấm OK, khi đó sẽ được kết quả như sau:

Hình 4.7– Kết quả nhận được sau khi phân tích bảng chi tiết

Hình 4.7– Kết quả nhận được sau khi phân tích bảng chi tiết

 

 

 

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề