Select Page

Cài đặt dấu chấm, phẩy trong Dự thầu GXD

Khi chạy đơn giá chi tiết dự thầu có lỗi không tổng hợp được đơn giá. Khi đó định dạng chấm, phẩy trong window của bạn chưa tương thích, các bạn có thể chỉnh lại như sau:

Trong Windows chúng ta vào Control panel sau đó tìm tới mục Clock, Language, and Region / Change date, time, or number formats:

Định dạng chấm, phẩy Dự thầu GXD

Định dạng chấm, phẩy Dự thầu GXD

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề