Select Page

IV. QUẢN LÝ HỒ SƠ NĂNG LỰC

Phần mềm Dự thầu GXD cho phép lập và quản lý luôn hồ sơ năng lực của nhà thầu trong 1 file. Bạn có thể tạo thông tin và in đơn dự thầu, giấy ủy quyền, thỏa thuận liên danh, danh sách cán bộ chủ chốt… nói chung là một bộ hồ sơ năng lực hoàn chỉnh. Bạn có thể chèn thêm các sheet thông tin tùy ý bạn nếu trong template của phần mềm Dự thầu GXD chưa có.

1.  Hiển thị các sheet chứa thông tin Hồ sơ năng lực

Trên Menu Ribbon của phần mềm, bạn kích vào nút Hồ sơ năng lực, các sheet lập giá thầu sẽ tạm ẩn đi, các sheet liên quan đến Hồ sơ năng lực sẽ hiện ra:

 4

Hình 4.1 – Các sheet Hồ sơ năng lực

2.  Đưa các thông tin hồ sơ năng lực vào file hoặc template

Có 2 lựa chọn để đưa thông tin hồ sơ năng lực:

–     Sửa file template: Nếu bạn thường xuyên phải làm thầu. Thì nên đưa các thông tin năng lực của công ty vào trong mẫu template, để rồi khi mở phần mềm lên là có sẵn luôn hồ sơ năng lực.

–     Lưu file, làm xong giá thầu rồi mới nhập thông tin làm hồ sơ năng lực: Cách này dùng khi bạn làm thầu ít, chỉ làm 1 vài gói thầu.

Để sửa file template ta làm như sau:

Bước 1. Sao lưu file DuthauGXD.xlt trong C:\Du thau GXD\DuthauMau (đề phòng khi sửa có vấn đề gì thì còn phục hồi).

Bước 2. Quay lại thư mục C:\Du thau GXD\DuthauMau, nhấn chuột phải vào file DuthauGXD.xlt và chọn Open trong menu hiện ra để mở file.

 5

Hình 4.2 – Kích phải chọn Open để mở template

Bước 3. Bạn chọn hiển thị các sheet Hồ sơ năng lực và tiến hành đưa các thông tin hồ sơ năng lực vào các sheet phù hợp. Có thể chỉnh sửa, thêm/bớt thông tin theo mẫu Hồ sơ mời thầu.

Bước 4. Lưu lại và chạy phần mềm để kiểm tra

Lưu ý: Không mở bằng kích đúp chuột vì file template khi kích đúp chuột sẽ mặc định là tạo file mới, nhập thêm thông tin sẽ không lưu vào template.
Mucluc

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề