Select Page

2.6. Bước 6: Nhập các dữ liệu về giá vật liệu

Trước khi tiến hành nhập giá vật tư tại Sheet Vật tư chúng ta thực hiện sắp xếp vật tư theo Alphabet để tiện tra cứu đơn giá về VL, NC, MTC.

Cách thực hiện như sau: Tiện ích/ 2.Sắp xếp vật tư theo vần Alphabet

1

Hình 2.41 Thực hiện lệnh sắp xếp vật tư theo vần Alphabet

Sau khi sắp xếp, bạn nhập đơn giá vật liệu như sau:

2

Hình 2.42 – Bảng giá vật liệu được nhập vào
Mucluc

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề