Select Page

2.4. Bước 4: Làm đơn giá tổng hợp cho khối lượng cần dùng đơn giá tổng hợp

Trong ví dụ này không có công tác cần sử dụng đơn giá tổng hợp.
Mucluc

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề