Select Page

2.7. Bước 7: Tính bảng lương nhân công, bảng giá ca máy thi công

Đối với nhân công, máy thi công các bạn quay lại sheet Ts để thực hiện bù bằng các chế độ chính sách văn bản hiện hành như yêu cầu của đề bài.

Ở đây với nhân công giả sử nhân công lấy mức LTTC: 1.050.000 đồng/tháng; LTTV: 2.350.000 đồng/tháng; máy thi công lấy mức giá nhiên liệu: Xăng 22.464 đ/lít, Dầu diezel: 20.582 đ/lít. Giá năng lượng: 1.509 đ/lít.

Lưu ý: Phải kết xuất bảng giá ca máy (sheet Gia ca may) để phần mềm tính giá ca máy theo như các thông số đầu vào đã nhập.

1

Hình 2.43 – Lênh kết xuất bảng giá ca máy

Sau khi nhập xong ở sheet Ts các bạn thực hiện lệnh nối để đưa các đơn giá nhân công, máy thi công từ các sheet Nhan cong, sheet Gia ca may về thời điểm lập dự toán dự thầu tại Bảng giá trị vật tư (sheet Vat tu).

Lệnh thực hiện như hình sau:

Kết nối/ 7. Nối giá nhân công từ Nc vào VT

Kết nối/ 8. Nối giá ca máy từ GCM vào VT

 2

 

Hình 2.44 – Các lệnh kết nối

 

Các đơn giá từ bảng giá vật tư của nhà thầu sẽ được phần mềm tự động link sang Bảng Đơn giá chi tiết (sheet Don gia chi tiet), sau đó sẽ được kết nối sang bảng Giá dự thầu (sheet Gia du thau).

Trong quá trình thực hiện cũng như rà soát các bảng tính lại các bạn có thể kiểm tra các đường link kết nối trong phần mềm bằng cách bấm Ctrl+ [ bấm trở về F5 + Enter.

Bảng Giá nhân công, máy thi công tại bảng giá trị vật tư:

3

Hình 2.45– Bảng giá vật tư sau khi cập nhập giá

 

Lưu ý: Đơn giá ở đây có thể là đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công hoặc đơn giá tổng hợp cho một công tác. Trong đó phổ biến nhất vẫn là việc áp đơn giá vật liệu như thế nào cho phù hợp với giá thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh của giá gói thầu và vẫn đáp ứng yêu cầu về chất lượng cũng như chủng loại vật liệu mà Chủ đầu tư đưa ra trong HSMT.
Mucluc

Công Ty Giá Xây Dựng  – Đặt Mua phần mềm

Phần mềm Dự toán, dự thầu GXD: 3.000.000đ/1 khóa cứng.

Dự toán GXD: 300.000đ/1 khóa mềm; Quyết toán GXD: 500.000đ/1 khóa mềm => (dùng cho 1 máy/ năm)

Đấu thầu GXD: 400.000đ/1 khóa mềm; QLCL GXD: 500.000đ/1 khóa mềm  => (dùng cho 1 máy/ năm)

Liên hệ Ngọc Lan 0941 064 900  Ms Hồng Thắm 094 606 5111.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề