Select Page

Lập giá dự thầu 15 đầu việc dồn giá vật liệu để nhỏ hơn giá gói thầu

Lập giá dự thầu 15 đầu việc dồn giá vật liệu để giá dự thầu có thể nhỏ hơn giá gói thầu

Video bài giảng lập giá thầu rất hay, hướng dẫn bạn thao tác chuyên nghiệp.

Ở công trường nhiều bạn kỹ sư cứ than là buồn chán, không biết làm gì. Bạn hãy học hỏi ngay từ các video lập giá thầu như này. Làm việc lĩnh lương là dành cho hiện tại, tìm hiểu học hỏi là nhằm mục tiêu tạo thêm các nguồn thu nhập khác trong nay mai. Điều đó giúp cuộc đời của bạn có hướng đến, có mục tiêu.

Trong video bài giảng giúp bạn thực hành lập giá thầu 1 hạng mục có 15 đầu việc. Tưởng tượng sau khi lập giá thầu xong thì vượt giá dự toán của Chủ đầu tư, bạn cần phải điều chỉnh sao cho giá nhỏ hơn thì mới trúng thầu.

Bạn có thể điều chỉnh giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy hoặc định mức hao phí vật tư (cần kiến thức sâu hơn). Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ chi phí dự phòng, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước… Trong video này hướng dẫn bạn chỉnh giá vật liệu, với điều kiện giá vẫn phải mua được, có lãi và giá dự thầu nhỏ hơn giá gói thầu để cơ hội trúng thầu cao hơn.

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề