Select Page

Nạp cơ sở dữ liệu vào phần mềm Dự thầu GXD

Hiển thị hộp thoại Chọn cơ sở dữ liệu bằng 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Hồ Sơ/ Chọn cơ sở dữ liệu

Cách 2: Bấm tổ hợp phím Ctrl + Shift +D.

Cách 3. Bấm chuột vào nút Chọn cơ sở dữ liệu

Nạp cơ sở dữ liệu vào phần mềm Dự thầu GXD

Nạp cơ sở dữ liệu vào phần mềm Dự thầu GXD

Screenshot_29

Lưu ý: Chỉ việc kích vào bộ dữ liệu bên phần Đơn giá rồi bấm Kết thúc là được. Với công việc lập hồ sơ dự thầu chỉ cần một bộ dữ liệu HaNoi2011 là đủ để lập hồ sơ thầu trên phạm vi cả nước không cần phải có dữ liệu đơn giá địa phương (chỉ cần định mức).

 

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kênh video Dự thầu

Đi tới Dự thầu GXD

Phần mềm QLCL GXD

Danh mục các chủ đề