2.4.1. Tổng hợp các đơn giá thành phần trong công tác thứ nhất

–     Đầu tiên chúng ta tổng hợp 2 công tác là đào đất bằng máy AB.25122 và đào thủ công AB.11362 thành công tác “Đào đất bằng máy và thủ công”.

Các bạn vào sheet Don gia tong hop và thao tác như hướng dẫn trong  hình sau:

1

Hình 2.34a – Thực hiện tổng hợp đơn giá

 

–     Tổng hợp các công tác vận chuyển đất bao gồm 3 mã hiệu AB.41432; AB.42332; AB.42432, các bạn gõ chữ “TH” tại ô F12 khi đó bảng tổng hợp mới sẽ hiện ra sau khi bấm đồng ý như hình sau:

2

Hình 2.34b – Thao tác thêm hạng mục mới

 

3

Hình 2.34c – Tổng hợp các công tác vận chuyển

 

–     Tổng hợp TH1, TH2 thành công tác “Đào đất hố móng cấp II” theo đúng với yêu cầu của HSMT.

4

Hình 2.34d – Tổng hợp các đơn giá tổng hợp
Mucluc

2.3. Bước 3: Thực hiện chiết tính đơn giá các công tác

Lệnh thao tác: Dự thầu/ 4. Phân tích bảng đơn giá chi tiết

1

Hình 2.31 – Lệnh phân tích bảng đơn giá chi tiết

Tại Sheet Đơn giá chi tiết, kết quả nhận được như sau: (ở đây chỉ chụp hình công tác thứ 1)

2

Hình 2.32 – Bảng chiết tính đơn giá (công tác thứ nhất)

Sau khi chạy lệnh tính toàn bộ trên, các bạn vào sheet Don gia chi tiet để thực hiện đổi đơn vị các đơn giá ĐG1, ĐG3, ĐG4, ĐG 5 từ 100m3 => m3. Cách thực hiện kích chuột phải ở đơn vị công tác cần thay đổi và thực hiện như hình vẽ sau:

3

Hình 2.33 – Đổi đơn vị cho các công tác

IV. QUẢN LÝ HỒ SƠ NĂNG LỰC

Phần mềm Dự thầu GXD cho phép lập và quản lý luôn hồ sơ năng lực của nhà thầu trong 1 file. Bạn có thể tạo thông tin và in đơn dự thầu, giấy ủy quyền, thỏa thuận liên danh, danh sách cán bộ chủ chốt… nói chung là một bộ hồ sơ năng lực hoàn chỉnh. Bạn có thể chèn thêm các sheet thông tin tùy ý bạn nếu trong template của phần mềm Dự thầu GXD chưa có.

1.  Hiển thị các sheet chứa thông tin Hồ sơ năng lực

Trên Menu Ribbon của phần mềm, bạn kích vào nút Hồ sơ năng lực, các sheet lập giá thầu sẽ tạm ẩn đi, các sheet liên quan đến Hồ sơ năng lực sẽ hiện ra:

 4

Hình 4.1 – Các sheet Hồ sơ năng lực

2.  Đưa các thông tin hồ sơ năng lực vào file hoặc template

Có 2 lựa chọn để đưa thông tin hồ sơ năng lực:

–     Sửa file template: Nếu bạn thường xuyên phải làm thầu. Thì nên đưa các thông tin năng lực của công ty vào trong mẫu template, để rồi khi mở phần mềm lên là có sẵn luôn hồ sơ năng lực.

–     Lưu file, làm xong giá thầu rồi mới nhập thông tin làm hồ sơ năng lực: Cách này dùng khi bạn làm thầu ít, chỉ làm 1 vài gói thầu.

Để sửa file template ta làm như sau:

Bước 1. Sao lưu file DuthauGXD.xlt trong C:\Du thau GXD\DuthauMau (đề phòng khi sửa có vấn đề gì thì còn phục hồi).

Bước 2. Quay lại thư mục C:\Du thau GXD\DuthauMau, nhấn chuột phải vào file DuthauGXD.xlt và chọn Open trong menu hiện ra để mở file.

 5

Hình 4.2 – Kích phải chọn Open để mở template

Bước 3. Bạn chọn hiển thị các sheet Hồ sơ năng lực và tiến hành đưa các thông tin hồ sơ năng lực vào các sheet phù hợp. Có thể chỉnh sửa, thêm/bớt thông tin theo mẫu Hồ sơ mời thầu.

Bước 4. Lưu lại và chạy phần mềm để kiểm tra

Lưu ý: Không mở bằng kích đúp chuột vì file template khi kích đúp chuột sẽ mặc định là tạo file mới, nhập thêm thông tin sẽ không lưu vào template.
Mucluc

2.2.2. Chỉnh sửa nội dung các công việc chưa phù hợp

Các bạn tiến hành sửa nội dung công việc và nhập khối lượng tính toán như đề bài đã cho sẵn. (Đơn vị của 1 số công tác như DG1, DG3, DG4, DG5 ta nhận thấy chưa phù hợp với yêu cầu, để thực hiện đổi đơn vị các bạn sẽ đổi ở Sheet Đơn giá chi tiết).

1

Hình 2.30 – Nội dung công việc và khối lượng sau khi nhập
Mucluc

III. LẬP DỰ TOÁN BẰNG PHẦN MỀM DỰ THẦU GXD

Sử dụng phần mềm Dự thầu GXD bạn có thể lập dự toán thiết kế theo đơn giá công trình. Cách thực hiện:

Bước 1. Bạn cứ lập giá thầu như các hướng dẫn ở trên

Thực hiện nhập danh mục công việc, phân tích đơn giá chi tiết, nhập giá vật tư, thông số tính nhân công, ca máy, nhập khối lượng ra giá dự thầu…

Bước 2. Hiển thị các cột ẩn trong bảng Giá dự thầu sẽ ra bảng Dự toán

Sau khi kết nối đơn giá với khối lượng ra Giá dự thầu ở bước 1 xong, tại sheet Giá dự thầu bạn kích vào tiêu đề và đánh dấu cột K và T, sau đó kích phải chuột và chọn Unhide để hiển thị các cột đang ẩn:

 1

Hình 3.1 – Unhide các cột ẩn trong bảng Giá dự thầu

Để ý là với các cột ẩn này, Dự thầu GXD đã tự động kết nối đơn giá chi tiết từ sheet Đơn giá chi tiết sang bảng dự toán (từ dạng hàng dọc sang hàng ngang), mà thông thường để làm điều này bạn phải rất vất vả để link. Tính năng này rất thuận tiện khi bạn muốn biến đổi các bảng dự toán dự thầu theo các yêu cầu riêng của Chủ đầu tư.

Tiếp theo, thực hiện ẩn hiện đi một số cột, bạn sẽ có bảng dự toán như hình sau:

 2

Hình 3.2 – Ẩn/hiện một số cột, chỉnh sửa chút bạn sẽ có bảng Dự toán

Sang sheet Gxd bạn có bảng Tổng hợp dự toán:

 3

Hình 3.3 – Bảng Tổng hợp Dự toán

Bước 3. Kiểm tra lại, căn chỉnh và in hồ sơ dự toán

 

Công Ty Giá Xây Dựng  – Đặt Mua phần mềm

Phần mềm Dự toán, dự thầu GXD: 3.000.000đ/1 khóa cứng.

Dự toán GXD: 300.000đ/1 khóa mềm; Quyết toán GXD: 500.000đ/1 khóa mềm => (dùng cho 1 máy/ năm)

Đấu thầu GXD: 400.000đ/1 khóa mềm; QLCL GXD: 500.000đ/1 khóa mềm  => (dùng cho 1 máy/ năm)

Liên hệ Ngọc Lan 0941 064 900  Ms Hồng Thắm 094 606 5111.
Mucluc

2.2.1. Thực hiện tra mã tại cột MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ ở sheet Danh muc cong viec:

–        Với từ khóa “Đào+móng” cho công tác đào đất (đào bằng máy)

1

Hình 2.25 – Tra mã cho công tác thứ nhất

Hộp thoại lựa chọn danh mục công việc hiện ra, các bạn sẽ lựa chọn mã hiệu công việc bạn cần trong bảng này, ở đây công tác thứ nhất ta chọn được mã AB.25122.

2

Hình 2.26 – Hộp thoại chọn mã hiệu công tác

Kết quả nhận được cho công tác thứ nhất tại bảng danh mục công việc:

3

Hình 2.27 – Mã hiệu, nội dung công tác thứ nhất

Tương tự AB.11362 cho đào đất thủ công. Với công tác vận chuyển đất đi đổ cách công trình 10km thì theo quy định của ĐM 1776 được trích ra dưới đây:

4

Căn cứ vào đây với 10km cự ly vận chuyển ta áp dụng như sau:

Đơn giá vận chuyển với cự ly 10km = Đg1 x 1 + Đg4 x 6 + ĐG5 x 3, Ta tra được mã ứng với 3 đơn giá này lần lượt là: AB.41431; AB.42332; AB.42432

Như vậy với công tác thứ nhất Đào đất hố móng ta tra được 5 mã hiệu, kết quả thu được tại Sheet Danh mục công việc như sau:

5

Hình 2.28 – Các mã hiệu thuộc công tác đào đất

Tiếp tục với công tác thứ 2: Cột bê tông cốt thép, ta tra các mã như gợi ý ở phần phân tích bài tập. Các mã lần lượt là Cốt thép: AF.61411, AF.61422; Ván khuôn: AF.82111; Bê tông cột: AF.22214. Kết quả cho công tác thứ 2 là:

6

Hình 2.29 – Các mã hiệu còn lại cho công tác số 2
Mucluc

2.1. Bước 1: Khởi động phần mềm Dự thầu, Lưu file, chọn cơ sở dữ liệu, nhập các thông số ban đầu

1.1.1. Khởi động phần mềm, Lưu file dự thầu các bạn tham khảo mục 1 & 5  phần I – Làm quen với phần mềm dự thầu GXD.

– Làm quen với phần mềm dự thầu GXD.

1.1.2. Chọn cơ sở dữ liệu, thực hiện tương tự mục 4 – Phần I

Lưu ý: Bài này ta sẽ chọn cơ sở dữ liệu là Hanoi2011.

1.1.3. Nhập các thông số ban đầu:

Chọn sheet Ts để nhập các thông số ban đầu về công trình bạn đang lập hồ sơ dự thầu. Bạn cần nhập các thông tin sau:

  1. a.   Mục I – Thông tin chung

Điền tên gói thầu, tên dự án, công trình, Chủ đầu tư, bên mời thầu, địa điểm, địa chỉ xây dựng vào mục I Thông tin chung.

2.1

Hình 2.1 – Các thông tin chung về công trình

  1. a.   Mục II – Các hệ số, định mức tỷ lệ2.2

 

Hình 2.2 – Các hệ số, định mức tỷ lệ

–   Các hệ số VL, NC, M: Ta đưa các hệ số phù hợp với điều kiện của công trình, năng lực nhà thầu, thời điểm lập giá dự thầu và các hướng dẫn điều chỉnh giá … Hiện rất ít nhà thầu sử dụng các hệ số này do các địa phương ít có hướng dẫn. Với bài này chúng ta để nguyên cả 3 hệ số đều để bằng 1, nhân với 1 thì kết quả không ảnh hưởng.

Các định mức tỷ lệ: Các định mức này các bạn nhập định mức của nhà thầu, thực tế hiện nay thường lấy theo bảng phụ lục 3.7 và bảng 3.8 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, mặc dù các định mức tỷ lệ đó Bộ Xây dựng hướng dẫn dùng để lập dự toán – quản lý vốn chứ không phải để lập giá thầu.

  1. a.   Mục III – Chế độ tiền lương

Các dữ liệu ở phần này sẽ link vào bảng tính lương nhân công, tiền lương thợ điều khiển máy. Các công thức đã được thiết lập tự động, kích vào cột giá trị sẽ hiển thị các thông tin các văn bản có liên quan.

Giả sử tại thời điểm lập giá thầu thực hiện theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP về lương tối thiểu chung và Nghị định số 103/2012/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng. Theo các Nghị định số thì LTTC=1.050.000đ/tháng, LTTC=2.350.00đ/tháng. Khi bạn lập giá thầu cho gói thầu của bạn, tại thời điểm đó mức lương thế nào bạn nhập vào như vậy. Một số nơi dùng thống nhất mức lương 1.400.000đ/tháng thì bạn nhập vào cả 2 ô LTTC=LTTV

Phụ cấp lưu động, lương phụ, chi phí khoán trực tiếp: Do công trình thi công tại Hà Nội, tham khảo đơn giá xây dựng công trình Tp. Hà Nội phần xây dựng công bố kèm theo quyết định số 5481/QĐ-UBND của UBND Tp. Hà Nội ta có các giá như sau:2.3

Hình 2.3 – Chế độ tiền lương

Mục IV – Giá nhiên liệu, năng lượng (Trước VAT)2.4

Hình 2.4 – Giá nhiên liệu, năng lượng

Giá nhiên liệu, năng lượng lấy theo thời điểm hiện tại để tính giá ca máy và bù giá ca máy. Thực ra thì nhà thầu phải khảo sát, tìm thông tin giá nhiên liệu, năng lượng và giá bán điện tại công trình để sau này có thể mua được để thi công được gói thầu.

–     Giá nhiên liệu: Các bạn tham khảo tại trang petrolimex.com.vn trang của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

–     Giá năng lượng: Có thể lấy theo giá bán điện bình quân theo Thông tư về giá bán điện của Bộ Công thương.
Mucluc